Jaarindeling

Laatst bijgewerkt op: 28 juli 2016

De jaarindeling aan zowel de RWTH als de FH verschilt wezelijk van de gebruikelijke indeling aan een Nederlandse universiteit. Het jaar is onderverdeeld in twee semesters, het “Sommersemester” (SS) en het “Wintersemester” (WS).

De RWTH

Het Sommersemester loopt van 1 april tot 30 september, het wintersemester van 1 oktober tot 31 maart. Ieder semester bestaat uit een beginperiode van ca. 4 maanden, waarin enkel hoor- en werkcolleges plaatsvinden. Dit is de zogenaamde “Vorlesungszeit”. Hierop volgt een periode van ca. 2 maanden, waarin geen colleges worden gegeven. In deze tijd wordt de stof van de afgelopen 4 maanden getoetst. Tevens is er in deze periode tijd voor stages en vakantie. Dit is de zogenaamde “vorlesungsfreie Zeit”.

Een groot voordeel van het semestersysteem, dat ook in het merendeel van de rest van de wereld gehanteerd wordt, is de goede aansluiting op andere internationale universiteiten. Dit maakt de wissel naar een andere universiteit, dan wel een stage of semester studeren in het buitenland, erg eenvoudig.

De FH

De jaarindeling van de FH verschilt nauwelijks van die op de RWTH. Het grootste verschil is dat het wintersemester in september begint en eindigt in februari en het sommersemester in maart begint en eindigt in augustus. Aan het einde van de periodes, na de tentamens, zijn vakanties.

Les in het Audimax

College in het Audimax