De Taal

Laatst bijgewerkt op: 4 mei 2020

De Taal van de Techniek

Met uitzondering van enkele masteropleidingen zijn alle opleidingen aan zowel de FH Aachen also ook de RWTH Aachen duitstalig. De Duitse taal wordt door Nederlandstalige scholieren vaak als een barrière gezien en wordt vaak als reden genoemd om niet in Duitsland te gaan studeren.
Het Nederlands kent veel gelijkenissen met het Duits en met een beetje moeite is het mogelijk om binnen enkele maanden de Duitse taal goed te beheersen. Dit blijkt ook uit het feit dat aan de RWTH circa 10.500 internationale studenten studeren uit wel 125 verschillende landen, waarvan het merendeel met een taal opgegroeid is die nauwelijks verwant is aan het Duits.

Bovendien beginnen veel opleidingen de eerste paar weken met een herhaling van de stof die je voor een groot gedeelte hebt gehad op de middelbare school. Hierdoor heb je bijvoorbeeld de tijd om specifieke vakbegrippen over te nemen. Duitse medestudenten zijn daarnaast vaak erg behulpzaam op dit gebied.

Engels en Duits zijn wereldwijd de twee belangrijkste talen in de wetenschap en techniek. Omdat veel mensen Engels al goed beheersen, is het niets minder dan een verrijking om ook de Duitse taal meester te zijn.

Duitskennis aantonen

Als je als buitenlander aan de RWTH of FH een opleiding wil volgen, moet je aantonen dat je de Duitse taal beheerst.

Met ingang van het academisch jaar 2018-2019 geldt dat alle Limburgse scholieren die een VWO-diploma behaald hebben met minimaal 5 jaar Duits en dit afgerond hebben met een 5,5 of hoger, door de RWTH vrijgesteld worden van alle taaleisen.

Bij aanmelding aan de FH voor nederlanders uit de Provincie Limburg kan er een `Befreiungsgesprach`plaast vinden. Hiervoor moet mailen met Frau Steffens van het Studierendensektariat via mailadres: studierendensekretariat@fh-aachen.de. Meldt in deze mail duidelijk dat je uit Limburg komt en een Befreiungsgesprach wilt aanvragen!

Mocht jij bijvoorbeeld de Duitse nationaliteit bezitten, maar een Nederlandse school bezocht hebben, dan vind je hier meer informatie.

Mocht jij niet in aanmerking komen voor de hierboven beschreven regeling, omdat je bijvoorbeeld het vak Frans in plaats van Duits gevolgd hebt, bestaan er ook andere mogelijkheden om aan de taaleisen te voldoen. Te weten: d.m.v. een duitscertificaat of via een Befreiung bij het Sprachenzentrum.

 1. Als je al een taalcertifcitaat bezit kun je dit gebruiken bij de toelating. Een overzicht van de de geaccepteerde taalcertificaten vind je onderaan deze pagina.
 2. Als je dit niet bezit, maar wel Duits als eindexamenvak met een voldoende hebt afgesloten of één van je ouders de Duitse nationaliteit bezit, is een “Befreiung” een mogelijkheid: de zogenaamde “Befreiung der DSH-Prüfung”. Bij deze Befreiung zal iemand van het Sprachezentrum via een kort examen je duitskennis toetsen. Hierbij wordt onder andere de situatie in een collegezaal gesimuleerd. Je zult een verhaal te horen krijgen dat je (samenvattend) op papier moet zetten. Een goede manier om je hierop voor te bereiden is om bijvoorbeeld video’s van Quarks & Co te kijken en dit proberen samen te vatten. Als je al gesolliciteerd hebt naar een studieplek aan de RWTH, kun je je aanmelden via de site van het Sprachenzentrum RWTH.
 3.  Als je niet slaagt voor de “Befreiung” kan je een DSH test doen bij het Sprachenzentrum van de RWTH, om alsnog toegelaten te worden. Speciaal voor buitenlandse studenten wordt er een speciale duitscursus aangeboden. Meer informatie hierover staat onderaan deze pagina.

Hieronder vind je een voorbeeld voor de RWTH. Voor de FH is dit nagenoeg hetzelfde, behalve dat het Goethe C1 certificaat niet voldoet en minstens het C2 niveau benodigd wordt.

Erkende certificaten RWTH

In de onderstaande lijst vind je de overige certificaten waarmee je gegarandeerd toegelaten wordt.

 • TestDaF (Niveaustufe 4 in allen vier Prüfungsbereichen);
 • Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH, Niveaustufe 2);
 • Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Zweite Stufe (KMK II);
 • Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS);
 • Großes Deutsches Sprachdiplom oder Goethe-Zertifikat C1 des Goethe-Institutes;
 • Deutsche Sprachprüfung II des Sprachen- und Dolmetscher Institutes München;
 • telc Deutsch C1 Hochschule.

De officiële eisen komen uit dit document van de RWTH.

Erkende certificaten FH Aachen

In de onderstaande lijst vind je de overige certificaten waarmee je gegarandeerd toegelaten wordt.

 • TestDaF (Niveaustufe 4 in allen vier Prüfungsbereichen);
 • Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH, Niveaustufe 2);
 • Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Zweite Stufe (KMK II);
 • Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS);
 • Großes Deutsches Sprachdiplom oder Goethe-Zertifikat C2 des Goethe-Institutes;
 • Deutsche Sprachprüfung II des Sprachen- und Dolmetscher Institutes München;
 • telc Deutsch C1 Hochschule.

Voor vragen over de taaleisen van de FH kun je altijd contact opnemen met mail@spraachen.de. Je komt dan bij het Sprachenzentrum van de FH Aachen uit.

Intensief cursus Duits

Let op: in het verleden werd deze cursus jaarlijks voor Nederlandse studenten aangeboden, echter door de nieuwe regeling die met ingang van het academisch jaar 2018/2019 voor Nederlandse aspirant RWTH studenten in gaat, komt deze eventueel te vervallen. Hierover volgt nog meer informatie.

Het Sprachenzentrum van de RWTH biedt verschillende cursussen aan die je voorbereiden op het DSH examen dat door hun aangeboden wordt. Gedurende 10-30 weken vinden op enkele dagen contacturen plaatst, waarnaast ook tijd aan huiswerk besteed moet worden. Meestal is de DSH-Vorbereitungskurs 200 voldoende voor Nederlanders om vervolgens te slagen voor de DSH aangezien wij over een goed taalgevoel voor Duits bezitten. Een van de voorwaardes is dat deelnemers beschikken over duitskennis op Goethe B2 niveau. Door deel te nemen aan deze cursus wordt er automatisch een plek gereserveerd voor het DSH examen. Dit examen kost per persoon €140,-. De kosten voor de DSH-Vorbereitungskurs 200 bedragen €800,- cursusgeld en €50,- inschrijfgeld.

Het bezitten van afdoende Duitskennis moet pas bewezen worden bij de inschrijving. Deze vindt einde augustus plaats nadat je door een eventuele Numerus Clausus selectie heen bent. Als je dus nog een DSH-Certificaat moet behalen, kan het zijn dat je (nadat je toegelaten bent op basis van een Numerus Clausus) verlenging van inschrijving moet aanvragen bij het Studierendensekretariat.

Introductiedag Inschrijving RWTH/FH

Als je interesse hebt in een studie aan de RWTH is het een absolute aanrader om deel te nemen aan de jaarlijkse introductiedag voor Nederlandse scholieren die willen studeren op de RWTH/FH.

Bij vragen, stuur ons gerust een e-mail via het contactformulier.