De Taal

Laatst bijgewerkt op: 8 april 2018

De Taal van de Techniek

Met uitzondering van enkele masteropleidingen zijn alle opleidingen aan zowel de FH Aachen also ook de RWTH Aachen duitstalig. De Duitse taal wordt door Nederlandstalige scholieren vaak als een barrière gezien en wordt vaak als reden genoemd om niet in Duitsland te gaan studeren.
Nederlands kent veel gelijkenissen lijkt met het Duits, en met een beetje moeite is het mogelijk om binnen enkele maanden de Duitse taal goed te beheersen. Dit blijkt ook uit het feit dat aan de RWTH circa 10.000 internationale studenten studeren, waarvan het merendeel met een taal opgegroeid is die nauwelijks verwant is aan Duits.

Bovendien beginnen veel opleidingen de eerste paar weken met een herhaling van de stof die je voor een groot gedeelte hebt gehad op de middelbare school. Hierdoor heb je bijvoorbeeld de tijd specifieke vakbegrippen over te nemen. Duitse medestudenten zijn daarnaast vaak erg behulpzaam op dit gebied.

Engels en Duits zijn wereldwijd de twee belangrijkste talen in de wetenschap en techniek. Omdat veel mensen Engels al goed beheersen, is het niets minder dan een verrijking om ook de Duitse taal meester te zijn.

Duitskennis aantonen

Als je als buitenlander aan de RWTH of FH een opleiding wil volgen, moet je aantonen dat je de Duitse taal beheerst.

Met ingang van het academisch jaar 2018-2019 geldt dat alle Limburgse scholieren die een VWO-diploma behaald hebben met minimaal een 5,5 voor het vak Duits, door de RWTH vrijgesteld worden van alle taaleisen.

Mocht jij bijvoorbeeld de Duitse nationaliteit bezitten, maar een Nederlandse school bezocht hebben, dan vind je hier meer informatie.

Mocht jij niet in aanmerking komen voor de hierboven beschreven regeling, doordat je bijvoorbeeld het vak Frans in plaats van Duits gevolgd heb bestaan er ook andere mogelijkheden om aan de taaleisen te voldoen. Te weten: d.m.v. een duitscertificaat of via een Befreiung bij het Sprachenzentrum.

 1. Als je al een taalcertifcitaat bezit kun je dit gebruiken bij de toelating. Een overzicht van de de geaccepteerde taalcertificaten vind je onderaan deze pagina
 2. Zou je dit niet bezitten is een “Befreiung” mogelijkheid: de zogenaamde “Befreiung der DSH-Prüfung”. Bij deze Befreiung zal iemand van het Sprachezentrum via een kort examen je duitskennis toetsen. Hierbij wordt onder andere de situatie in een collegezaal gesimuleerd. Je zult een verhaal krijgen dat je (samenvattend) op papier moet zetten. Een goede manier om je hierop voor te bereiden is video’s van Quarks & Co te kijken en hier mee oefenen samen te vatten. Er zijn twee mogelijkheden je aan te melden voor dit examen:
  1. Als je al gesolliciteerd naar een studieplek aan de RWTH, kun je je aanmelden via de site van het Sprachenzentrum RWTH
  2. Heb je dit nog niet maar wilt wel alvast deelnemen aan de Befreiung? Dit kan als je school je Duits centraal eindexamen al heeft nagekeken en het punt al bekend is. Laat dit formulier dan invullen door je middelbare school. Neem dan contact op met het Sprachenzentrum (info@sz.rwth-aachen.de) en maak een afspraak onder de vermelding dat je dit formulier door je middelbare school hebt laten invullen en graag een afspraak voor een “Befreiung” wilt maken.

  Dit examen is zeker aan te raden als je denkt de Duitse taal voldoende te beheersen, of als je al Duits op je eindlijst hebt.

 3. Als je niet slaagt voor de “Befreiung” moet je een DSH test doen bij het Sprachenzentrum van de RWTH, om alsnog toegelaten te worden. Speciaal voor Nederlanders werd er in het verleden in samenwerking met een belangenorganisatie, een speciale duitscursus aangeboden. Meer informatie staat onderaan deze pagina.

Onderstaand vind je een voorbeeld voor de RWTH. Op de FH is dit in principe hetzelfde, behalve dat het Goethe C1 certificaat niet erkend wordt.

taal_rwth

Erkende certificaten RWTH

In de onderstaande lijst vind je de overige certificaten, waarmee je gegarandeerd toegelaten wordt.

 • TestDaF (Niveaustufe 4 in allen vier Prüfungsbereichen);
 • Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH, Niveaustufe 2);
 • Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Zweite Stufe (KMK II);
 • Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS);
 • Großes Deutsches Sprachdiplom oder Goethe-Zertifikat C1 des Goethe-Institutes;
 • Deutsche Sprachprüfung II des Sprachen- und Dolmetscher Institutes München;
 • telc Deutsch C1 Hochschule.

De officiële eisen komen uit dit document van de RWTH.

Erkende certificaten FH Aachen

In de onderstaande lijst vind je de overige certificaten, waarmee je gegarandeerd toegelaten wordt.

 • TestDaF (Niveaustufe 4 in allen vier Prüfungsbereichen);
 • Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH, Niveaustufe 2);
 • Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Zweite Stufe (KMK II);
 • Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS);
 • Großes Deutsches Sprachdiplom oder Goethe-Zertifikat C2 des Goethe-Institutes;
 • Deutsche Sprachprüfung II des Sprachen- und Dolmetscher Institutes München;
 • telc Deutsch C1 Hochschule.

Voor vragen over de taaleisen van de FH kun je altijd contact opnemen met mail@spraachen.de. Je komt dan bij het Sprachenzentrum van de FH Aachen uit.

Intensief cursus Duits

Let op: in het verleden werd deze cursus jaarlijks aangeboden, echter door de nieuwe regeling die met ingang van het academisch jaar 2018/2019 voor Nederlandse aspirant RWTH studenten in gaat, komt deze eventueel te vervallen. Hierover volgt echter nog meer informatie. Wij raden daarom aan deze website regelmatig te raadplegen voor een eventueel update.

Deze gratis cursus bereid je voor op het DSH examen die door het Sprachenzentrum van de RWTH aangeboden wordt. De cursus is speciaal voor leerlingen die op een Limburgse middelbare school gezeten hebben en op de RWTH of FH willen studeren. Gedurende 3 weken vinden op enkele dagen contacturen plaatst. Waarnaast ook tijd aan huiswerk besteed moet worden. De cursus is enkel een voorbereiding op de DSH test en expliciet geen taalcursus. Voorwaarde is dat deelnemers beschikken over duitskennis op Goethe B2 niveau. Door deel te nemen aan deze cursus wordt er automatisch een plek gereserveerd voor het DSH examen. Dit examen kost per persoon €120,-.

Het bezitten van afdoende Duitskennis moeten pas bewezen worden bij de inschrijving. Deze vindt einde augustus plaats nadat je door een eventuele Numerus Clausus selectie heen bent. Als je dus nog een DSH-Certificaat moet behalen, moet je (nadat je het oké van de Numerus Clausus gekregen hebt) verlenging van inschrijving aanvragen bij het Studierendensekretariaat.

Introductiedag Inschrijving RWTH/FH

Als je interesse hebt in een studie aan de RWTH is het een absolute aanrader om deel te nemen aan de jaarlijkse introductiedag voor Nederlandse scholieren die willen studeren op de RWTH/FH. Op deze dag vindt ook een vrijblijvende taaltest plaats.

Bij vragen, stuur ons gerust een e-mail via het contactformulier.