De Numerus Clausus

Laatst bijgewerkt op: 24 maart 2016

De inschrijfprocedure aan de hogescholen en universiteiten in NRW is anders dan die van Nederlandse universiteiten. Bij sommige studies zijn er meer geïnteresseerden dan studieplaatsen. Er ontstaat dan een “Numerus Clausus” (NC).

Dit is geen loting. Alle aanmeldingen komen in een grote lijst die op bepaalde criteria gesorteerd wordt, waarna de bovenste in de lijst worden toegelaten. Voor je studie kun je van tevoren kijken of er een NC is. Vrijwel altijd wordt er ten eerste uitgegaan van je eindexamengemiddelde en komen daarna andere criteria, bijvoorbeeld of je al een aantal semesters in de wacht staat.

Aan de hand van voorgaande jaren kun je meestal een goede indruk krijgen van het gemiddelde punt dat je nodig hebt voor toelating. Dit is echter nooit een garantie. Uiteindelijk hangt het er allemaal vanaf hoe goed en hoeveel concurrentie er is. Onderaan op deze pagina, bij “Downloads” kun je zien hoe de NC’s van de RWTH er de voorgaande jaren uitzagen. Van de FH vind je deze onderaan op deze pagina.

Meestal is er sprake van een plaatselijke (‘örtlicher’) NC, dit betekent dat de NC norm geldt voor aanmelding tot het desbetreffende onderwijsinstituut. Soms is er echter sprake van een landelijke (‘bundesweiter’) NC, bijvoorbeeld voor de studies geneeskunde en tandheelkunde en op de FH voor de studie BWL. Je kunt op deze pagina controleren of een RWTH studie een NC heeft. Hiervoor moet je kijken wat achter jouw studie onder het kopje “NC Erstsemester” staat. Bij de FH kan dat op deze pagina. Kies je studie en kijk daarna op de pagina “Bewerbung” of je studie een NC heeft.

Uitgebreide uitleg Numerus Clausus

Voor de meeste studies is alleen het op volgorde zetten van de cijfers relevant. Er zijn echter studies waar de punten erg hoog liggen (zoals bijvoorbeeld geneeskunde, tandheelkunde en psychologie). Hier kunnen wartesemester, diensttijd en loting een rol spelen.

80% van de beschikbare plaatsen worden aan de hand van het gemiddelde eindexamencijfer vergeven. Alle punten worden dan eerst op volgorde van gemiddeld eindexamen punt gezet. Kan er dan geen keuze gemaakt worden omdat meer mensen het punt hebben waarmee je wordt toegelaten, dan dat er plaatsen zijn, worden de mensen met dit punt op volgorde van Wartesemester gezet. Wartesemester zijn het aantal semesters, dat je niet op een Duitse universiteit of hogeschool hebt gestudeerd vanaf het moment dat je je eindlijst gekregen hebt (stel dat je bijvoorbeeld geen plaats krijgt bij geneeskunde en daarom 1 jaar (2 semesters) wacht om het nog eens te proberen). Is het dan nog niet mogelijk een keuze te maken worden de mensen die in Dienst zaten bovenaan gezet. Is dit nog niet doorslaggevend wordt er onder deze mensen geloot.

20% van de beschikbare plaatsen wordt puur op basis van Wartesemester verdeeld. Kan er aan de hand hiervan geen keuze gemaakt worden (omdat er bijvoorbeeld 100 plaatsen zijn en er 110 mensen 5 wartesemester hebben), wordt er weer eerst gesorteerd op gemiddeld eindexamen punt, daarna op dienst en daarna loting.

Een overzicht ziet er alsvolgt uit:

Numerus Clausus

Voorbeeld:

Er zijn 10 plaatsen. Er worden dus 8 plaatsen naar Leistung en 2 naar Wartezeit vergeven. De punten in de Leistungsquote zien er alsvolgt uit:

  • 8
  • 7,5
  • 7,5
  • 7
  • 6,8
  • 6,7
  • 6,5
  • 6,5
  • 6,5
  • 6,4

Het Numerus Clausus punt wordt een 6,5. De 6,4 valt dus sowieso al af op Leistung. Nu is er echter nog een persoon te veel. Daarom worden nu de mensen met de 6,5 gesorteerd. De mensen met de meeste wachttijd komt bovenaan te staan. Als er dan een duidelijke lijn getrokken kan worden wordt er niet meer gesorteerd, anders wordt er overgegaan op Dienst, of eventueel later op loting.

Bij de Wartezeit gaat dit precies hetzelfde, alleen met een andere volgorde.