De Taal

Laatst bijgewerkt op: 10 juli 2017

De Taal van de Techniek

Met uitzondering van enkele masteropleidingen zijn alle opleidingen van de FH Aachen en RWTH Aachen duitstalig. De Duitse taal wordt door Nederlandstalige scholieren vaak als een barrière gezien en wordt vaak als reden genoemd om niet in Duitsland te gaan studeren.

Het leren van de Duitse taal wordt over het algemeen echter nauwelijks als problematisch ervaren. Nederlands lijkt erg veel op Duits, en met een beetje oefening is het mogelijk om binnen enkele maanden de Duitse taal goed te beheersen. Aan de RWTH studeren bijvoorbeeld ongeveer 6000 internationale studenten, waarvan een groot deel met een taal opgegroeid is die nauwelijks verwant is aan Duits.

Bovendien beginnen veel opleidingen de eerste paar weken met een herhaling van stof die je voor een groot gedeelte hebt gehad op de middelbare school. Hierdoor heb je bijvoorbeeld de tijd specifieke vakbegrippen over te nemen. Duitse medestudenten zijn daarnaast vaak erg behulpzaam op dit gebied.

De twee belangrijkste talen in de wetenschap en techniek zijn Engels en Duits. Omdat veel mensen Engels al goed beheersen, is het zeker een verrijking om ook de Duitse taal meester te zijn.

Duitskennis aantonen

Als je als buitenlander aan de RWTH/FH een opleiding wil volgen, moet je aantonen dat je de Duitse taal beheerst. Met ingang van het academisch jaar 2013/2014 worden ook aankomende studenten uit Zuid-Limburg niet meer automatisch vrijgesteld. Mensen die de Duitse nationaliteit bezitten, moeten dus niet aantonen dat ze de Duitse taal beheersen.

Er bestaan twee mogelijkheden toegelaten te worden: met een duitscertificaat of via een Befreiung bij het Sprachenzentrum.

 1. Als je al een taalcertifcitaat bezit kun je dit gebruiken bij de toelating. Een overzicht van de de geaccepteerde taalcertificaten vind je onderaan deze pagina
 2. Zou je dit niet bezitten is een “Befreiung” mogelijkheid: de zogenaamde “Befreiung der DSH-Prüfung”. Bij deze Befreiung zal iemand van het Sprachezentrum via een kort examen je duitskennis toetsen. Hierbij wordt onder andere de situatie in een collegezaal gesimuleerd. Je zult een verhaal krijgen dat je (samenvattend) op papier moet zetten. Een goede manier om je hierop voor te bereiden is video’s van Quarks & Co te kijken en hier mee oefenen samen te vatten. Er zijn twee mogelijkheden je aan te melden voor dit examen:
  1. Als je al gesolliciteerd hebt op de RWTH kun je je aanmelden via de site van het Sprachenzentrum van de RWTH.
  2. Heb je dit nog niet maar wilt wel alvast deelnemen aan de Befreiung? Dit kan als je school je Duits centraal eindexamen al heeft nagekeken en het punt al bekend is. Laat dit formulier dan invullen door je middelbare school. Neem dan contact op met het Sprachenzentrum (info@sz.rwth-aachen.de) en maak een afspraak onder de vermelding dat je dit formulier door je middelbare school hebt laten invullen en graag een afspraak voor een “Befreiung” wilt maken.

  Dit examen is zeker aan te raden als je denkt de Duitse taal voldoende te beheersen, of als je al Duits op je eindlijst hebt.

 3. Als je niet slaagt voor de “Befreiung” moet je een DSH test doen bij het Sprachenzentrum van de RWTH, om alsnog toegelaten te worden. Voor Nederlanders wordt er een speciale duitscursus aangeboden. Meer informatie staat onderaan deze pagina.

Onderstaand vind je een voorbeeld voor de RWTH. Op de FH is dit inprincipe hetzelfde, behalve dat het Goethe C1 certificaat niet erkend wordt.

taal_rwth

Erkende certificaten RWTH

In de onderstaande lijst vind je de overige certificaten, waarmee je gegarandeerd toegelaten wordt.

 • TestDaF (Niveaustufe 4 in allen vier Prüfungsbereichen);
 • Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH, Niveaustufe 2);
 • Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Zweite Stufe (KMK II);
 • Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS);
 • Großes Deutsches Sprachdiplom oder Goethe-Zertifikat C1 des Goethe-Institutes;
 • Deutsche Sprachprüfung II des Sprachen- und Dolmetscher Institutes München;
 • telc Deutsch C1 Hochschule.

De officiële eisen komen uit dit document van de RWTH.

Erkende certificaten FH Aachen

In de onderstaande lijst vind je de overige certificaten, waarmee je gegarandeerd toegelaten wordt.

 • TestDaF (Niveaustufe 4 in allen vier Prüfungsbereichen);
 • Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH, Niveaustufe 2);
 • Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Zweite Stufe (KMK II);
 • Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS);
 • Großes Deutsches Sprachdiplom oder Goethe-Zertifikat C2 des Goethe-Institutes;
 • Deutsche Sprachprüfung II des Sprachen- und Dolmetscher Institutes München;
 • telc Deutsch C1 Hochschule.

Voor vragen over de taaleisen van de FH kun je altijd contact opnemen met mail@spraachen.de. Je komt dan bij het Sprachenzentrum van de FH Aachen uit.

Intensief cursus Duits

DDeze gratis cursus bereid je voor op het DSH examen op 02.09.17 die het Sprachenzentrum van de RWTH aanbiedt. De cursus is speciaal voor leerlingen die op een Limburgse middelbare school gezeten hebben en op de RWTH of FH willen studeren, start op 14.08.17 en duurt tot 31.08.17. Gedurende deze weken vinden op maandag, woensdag en vrijdag van 9-12u contacturen plaatst. De dinsdag en donderdag moeten worden besteed aan huiswerk. De cursus is enkel een voorbereiding op de DSH test en expliciet geen taalcursus. Voorwaarde is dat deelnemers beschikken over duitskennis op Goethe B2 niveau. Door deel te nemen aan deze cursus wordt er automatisch een plek gereserveerd voor het DSH examen op 2 september. Dit examen kost per persoon €120,-.

Inschrijven voor deze cursus kan vanaf 07.07.17 om 10 uur tot 10.08.17 om 23:59u via deze link. Als bevestiging van jouw aanmelding, verzoeken we iedere deelnemer, Studeren in Aken via het contactformulier op de hoogte te stellen van zijn/haar inschrijving.

Je moet je Duitskennis pas bewijzen bij de inschrijving. Deze vindt einde augustus plaats nadat je door de Numerus Clausus heen bent. Als je dus nog een DSH-Certificaat moet behalen, moet je (nadat je het oké van de Numerus Clausus gekregen hebt) verlenging van inschrijving aanvragen bij het Studierendensekretariaat.

Introductiedag Inschrijving RWTH/FH

Als je interesse hebt in een studie op de RWTH is het een absolute aanrader om deel te nemen aan de introductiedag voor Nederlandse scholieren die willen studeren op de RWTH/FH. Op deze dag vindt ook een vrijblijvende taaltest plaats.

Bij vragen, stuur ons gerust een e-mail via het contactformulier.